SERWIS

W ramach działalności prowadzimy serwis, który obejmuje zarówno naprawę, jak i regulację wind pogrzebowych.

Zdając sobie sprawę, jak istotnym elementem jest estetyka ceremonii pogrzebowej oferujemy także odnawianie urządzeń – szlifowanie i polerowanie. Dzięki temu nawet po latach użytkowania winda pogrzebowa będzie prezentowała się doskonale.

W celu przesłania sprzętu do Serwisu należy:

  1. Zapoznać się z REGULAMINEM SERWISU.
  2. Uzgodnić (telefonicznie lub drogą mailową) termin dostarczenia lub wysyłki sprzętu.
  3. Pobrać i wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.
  4. Dołączyć do sprzętu Formularz Zgłoszeniowy.

W przypadku napraw gwarancyjnych niezbędne jest także dołączenie Karty Gwarancyjnej lub oryginału/kopii dowodu zakupu. Brak dokumentacji wymaganej do weryfikacji uprawnień gwarancyjnych lub innych niezbędnych informacji może skutkować odesłaniem sprzętu na koszt odbiorcy bez wykonania usługi serwisowej.

  1. Dostarczyć sprzęt wraz z dokumentami osobiście lub przesłać na adres Serwisu.

Przyjęcie sprzętu na Serwis zostanie potwierdzone dokumentem, drogą mailową lub telefonicznie.

conversation

Zapytaj o windę zastępczą.
Jednorazowa opłata niezależna od czasu naprawy.